Korn, potet, mjølk, oksar, ammekyr,
sau, gris, egg, slaktekylling.

2021 blei generelt eit godt år for nesten alle produksjonar.

Egg og slaktekylling er nokså likt som i 2020, men resten har gledeleg auke. Forholdstal på mjølk på 1,07. God pris på kjøt. Stemninga i næringa var god gjennom året. Mot slutten av året opplevde vi starten på ei stor prisauke.

Restriksjonar på grunn av korona gjennom mykje av 2021, historisk låg rente, stengte grenser, norgesferie på mange og godt sal av norsk kjøt og varer. Sommaren gav gode avlingar. Det blei dermed ein brei auke i alle produksjonar.

Einaste utfordringa var kostnadsauke på kraftfôr spesielt. På slutten av 2021 såg vi starten på ei stor prisauke på ein del varer som gjødsel, diesel, byggevarer etc. Dette påverka statistikken lite for 2021 då mesteparten av dette er ført opp som varelager på slutten av året..[]

Last ned brosjyren her

Lund-regnskapskontor-Nøkkeltal 2021-bilde

Ta kontakt med Lund Regnskapskontor AS for en uforpliktende samtale om regnskap og regnskapstjenester for bedrifter i Rogaland.

  • Regnskapsføring
  • Lønn, lønnsoppgjør, lønnskjøring og lønnsutbetaling
  • Fakturering og fakturabehandling
  • Årsoppgjør og årsregnskap
  • Selvangivelse
  • Etablering av bedrift (firmastiftelse) og firmaendring
  • Økonomisk rådgivning og økonomisk analyse
  • Remittering
  • Skatteavregning og skatteplanlegging

Lund Regnskapskontor AS ledes av Arild Løvås og er et godkjent regnskapsførerselskap

Ta kontatk i dag

Lund Regnskapskontor

Vi har kunder fra en rekke ulike bransjer og kommuner. Fra vårt kontor i Helleland kan vi assistere deg med alle dine regnskapsbehov.

Våre 9 ansatte har blant annet erfaring og ekspertise innen landbruksregnskap, økonomisk rådgivning, analyse, firmaetablering, regnskap og skatt.