Vi tilbyr regnskapssystemer med funksjoner som gjør betaling enklere enn noensinne gjennom remittering. Vi håndterer hele remittering prosessen for deg.

Hva er remittering?

Remittering er en effektiv måte å betale fakturaer og regninger fra et regnskapssystem. Fakturaene eksporteres til et venteregister i banken, og dette automatiserer og forenkler betalinger og posteringer. På denne måten sparer man både tid og penger,

og transaksjonskostnadene reduseres fordi utbetalingene gjennomføres uten rentetap på forfallsdato. Sammenfattet, remittering er en enkel og kostnadseffektiv måte å håndtere betalinger på og sikrer at man alltid betaler regninger og fakturaer i tide.

Gir bedriften betydelig tidsbesparelse

Bedriften sparer betydelig tid ved å bruke tjenesten, som gir en effektiv oversikt over leverandørene og oppdaterer regnskapet automatisk. Selv om det kan virke som en enkel oppgave å betale fakturaer, krever det vanligvis mer ressurser enn man tror. Spesielt når det kommer til å håndtere innkommende fakturaer og remittering. 

Ved å bruke tjenesten vil totale tidsbruken i nettbanken reduseres, og denne tiden kan i stedet brukes til å fokusere på kunder og andre arbeidsoppgaver. Lund Regnskapsbyrå tilbyr fleksible løsninger og gir deg muligheten til å overlate hele arbeidet til dem eller gjøre store deler av jobben selv. Dette alt etter hva som passer best for din virksomhet.

Fordelene med remittering

Bedrifter som driver internasjonalt kan dra nytte av å bruke remitteringstjenester for å overføre penger til sine internasjonale partnere og leverandører. Disse tjenestene gir bedrifter en pålitelig og sikker måte å overføre penger på. Samtidig som de kan spare tid og penger på transaksjonskostnader. Remitteringstjenester tilbyr også valutaveksling, som gir bedriftene mulighet til å betale i lokal valuta og unngå de høye gebyrene og risikoen for valutakursfluktuasjoner.

I tillegg kan bedrifter bruke remitteringstjenester til å betale lønn til ansatte i andre land, som er en viktig faktor for å opprettholde et globalt arbeidsmiljø. Selskaper kan også bruke disse tjenestene til å overvåke og administrere sine internasjonale transaksjoner på en enkel og oversiktlig måte. Som dermed kan hjelpe dem med å forbedre sine forretningsprosesser og beslutninger.

Ta kontakt i dag

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Finn ut mer om de øvrige tjenestene vi tilbyr