Med vår lange erfaring innen regnskap har vi opparbeidet oss en bred kunnskap innenfor en rekke bransjer, og kan derfor tilby regnskap tilpasset din bransje.

Landbruksregnskap

Vi tilbyr tilpassede løsninger for regnskap og lønnsadministrasjon spesifikt for landbruksnæringen, og gir også rådgivning til våre kunder.

Les mer

Håndverkere

Vi har rådgivere med spesiell ekspertise innen håndverksbransjen. Vi tar oss av bokføring, lønnsadministrasjon og skatt.

Les mer

Butikk

Med vår kompetanse og gode rutiner kan vi bidra til god hjelp i alle prosesser knyttet til regnskap og lønnsoppgaver for butikker.

Les mer

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Lund Regnskapskontor

Vi har kunder fra en rekke ulike bransjer og kommuner. Fra vårt kontor i Helleland kan vi assistere deg med alle dine regnskapsbehov.

Våre 9 ansatte har blant annet erfaring og ekspertise innen landbruksregnskap, økonomisk rådgivning, analyse, firmaetablering, regnskap og skatt.