Vi kan hjelpe deg med økonomi, regnskap og lønn for din butikk, slik at du kan fokusere på en effektiv drift og få god oppfølging.

Gode rutiner for butikkregnskap

Lund Regnskap har ekspertise på å føre regnskap og levere innen avtalt tid og pålagte frister, samtidig som vi sikrer korrekt utbetaling av lønn og håndterer skatt, godtgjørelser, feriedager og annet relatert til lønn. Dagsoppgjør leveres elektronisk til oss gjennom integrasjon mot kasse, og alle innkommende

fakturaer samles i en portal for enkel håndtering og godkjenning.
Vi har regnskapsførere og rådgivere som er eksperter på regnskap og lønn for butikker. Vi hjelper deg med en rekke oppgaver innen regnskap og lønn, slik at du kan fokusere på det du er ekspert på – å drive butikk.

Kassesystem

Når du driver en butikk og selger varer over disk, må du ha en form for salgsregistreringssystem på plass. Valget av kassasystem er viktig, da du sannsynligvis vil bruke det i flere år. Det finnes mange databaserte kassasystemer tilgjengelig på markedet, og det kan være en omfattende prosess å finne det som passer best for din virksomhet. Våre regnskapssystemer 

har integrasjon med de fleste kassasystemer, slik at kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn.
Fra 1. januar 2017 må alle kassasystemer som tilbys på det norske markedet oppfylle kravene i Kassasystemloven og tilhørende forskrift. Bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk nye kassasystemer fra 1. januar 2019.

Å ha en effektiv lagerstyring kan bidra til bedre drift i din butikk

Lund-Regnskapskontor-bransjetilpasset-regnskap-butikk-regnskap

Det er avgjørende å ha kontroll på lagerstyringen til enhver tid. Dette gir deg oversikt over når det er nødvendig å bestille nye varer, hvilke varer som selger best og hvilke som ikke selger. En mangel på varer på lager kan påvirke salget negativt, mens et overfylt lager kan bety at for mye kapital er bundet opp i langsomt omsatte varer.

Effektiv lagerstyring kan bidra til å øke omløpet på varelageret og hjelpe deg med å selge de riktige varene. Dette kan igjen forbedre butikkens inntjening og likviditet.

Ta kontakt i dag

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Les mer om våre øvrige bransjeløsninger