Korn, potet, mjølk, oksar, ammekyr,
sau, gris, egg, slaktekylling.

2022 blei generelt eit godt år for nesten alle produksjonar.

Slaktegris er nokså lik. Mindre auke på kombinert i forhold til smågris. Forholdstal på mjølk på 1,01. God pris på kjøt. Stemninga i næringa var god gjennom året, men vi fekk ein stor kostnadsauke på spesielt gjødsel. Svakare norsk krone, dyrare import av varer, aukande byggekostnadar og dyr straum. Generell stor inflasjon. På grunn av inflasjon er rentene justert opp fleire gonger siste del av 2022 og endå meir i 2023.

Eit godt jordbruksoppgjer og tilleggsforhandlingar har ført til god auke i tilskot for nesten alle. Unntak er gris som har tatt ut pris i marknad, og har god marknadsbalanse gjennom heile 2022. Til og med kylling fekk tilskot i 2022..[]

Last ned brosjyren her

Ta kontakt med Lund Regnskapskontor AS for en uforpliktende samtale om regnskap og regnskapstjenester for bedrifter i Rogaland.

  • Regnskapsføring
  • Lønn, lønnsoppgjør, lønnskjøring og lønnsutbetaling
  • Fakturering og fakturabehandling
  • Årsoppgjør og årsregnskap
  • Selvangivelse
  • Etablering av bedrift (firmastiftelse) og firmaendring
  • Økonomisk rådgivning og økonomisk analyse
  • Remittering
  • Skatteavregning og skatteplanlegging

Lund Regnskapskontor AS ledes av Arild Løvås og er et godkjent regnskapsførerselskap

Ta kontatk i dag

Lund Regnskapskontor

Vi har kunder fra en rekke ulike bransjer og kommuner. Fra vårt kontor i Helleland kan vi assistere deg med alle dine regnskapsbehov.

Våre 9 ansatte har blant annet erfaring og ekspertise innen landbruksregnskap, økonomisk rådgivning, analyse, firmaetablering, regnskap og skatt.