Korn, potet, mjølk, oksar, ammekyr,
sau, gris, egg, slaktekylling.

2019 var eit godt grasår på Jæren og Dalane.

Etter 2018 med redusert avling på grunn av tørke, blei 2019 ein etterlengta opptur. Med på lasset kom store rekningar frå maskinentreprenøren. Korn klarte seg godt og er ein produksjon i statistikken vår som går opp.

For produksjonar som er avhengig av grovfôr, vil eit år med lite avling på grovfôr, få økonomiske konsekvensar over to rekneskapsår. Halv avling for 2018 blir lite vinterfôr, og mykje kjøp av kraftfôr våren etter. Det er dermed små endringar i DB på storfe frå 2018 til 2019. Auka varelager grovfôr utgjer ca 5 øre per liter mjølk (ein auke i varelager gir litt for låge grovfôrkostnadar). Auke i omsetningsavgift på mjølka mot slutten av året fører til at oppnådd mjølkepris går ned []

Last ned brosjyren her

Ta kontakt med Lund Regnskapskontor AS for en uforpliktende samtale om regnskap og regnskapstjenester for bedrifter i Rogaland.

  • Regnskapsføring
  • Lønn, lønnsoppgjør, lønnskjøring og lønnsutbetaling
  • Fakturering og fakturabehandling
  • Årsoppgjør og årsregnskap
  • Selvangivelse
  • Etablering av bedrift (firmastiftelse) og firmaendring
  • Økonomisk rådgivning og økonomisk analyse
  • Remittering
  • Skatteavregning og skatteplanlegging

Lund Regnskapskontor AS ledes av Arild Løvås og er et godkjent regnskapsførerselskap

Ta kontatk i dag

Lund Regnskapskontor

Vi har kunder fra en rekke ulike bransjer og kommuner. Fra vårt kontor i Helleland kan vi assistere deg med alle dine regnskapsbehov.

Våre 9 ansatte har blant annet erfaring og ekspertise innen landbruksregnskap, økonomisk rådgivning, analyse, firmaetablering, regnskap og skatt.