Vi vil komme tilbake til deg så snart vi kan.

For hastesaker vennligst ring oss på telefon 51 40 24 00.

vennlig hilsen,
Lund Regnskapskontor

Kontakter

Her finner du oss

Ta gjerne kontakt med en av
våre saksbehandlerere

Arild Løvås

Daglig leder / Autorisert regnskapsfører

Bente Iren Haver

Autorisert regnskapsfører

Brit Bergene

Autorisert regnskapsfører

Hilde Dybing

 

Lene Brådli

 

Mari Surdal

 

Thorbjørn Skeie

 

Else Karin N. Smørholm

Autorisert regnskapsfører / Senior rådgiver

Torunn Espenes

Autorisert regnskapsfører / Senior rådgiver

Knut Jone Tjellesvik

Autorisert regnskapsfører / Senior rådgiver

Lund Regnskapskontor

Vi har kunder fra en rekke ulike bransjer og kommuner. Fra vårt kontor i Helleland kan vi assistere deg med alle dine regnskapsbehov.

Våre 9 ansatte har blant annet erfaring og ekspertise innen landbruksregnskap, økonomisk rådgivning, analyse, firmaetablering, regnskap og skatt.