Vi kan skatte- og merverdiavgift lovgivningen, og er klare til å hjelpe deg med utfordringene bedriften din står overfor. 

Skatt og avgift – høy kompetanse og lang erfaring

Trenger du assistanse med skattespørsmål? Lund Regnskapsbyrå er et godkjent regnskapsfirma med betydelig kompetanse innen skatt. Vi er klare til å veilede deg når det gjelder finansieringsplanlegging, skattespørsmål for aksjeselskaper og enkeltpersonforetak, skatteaspekter ved selskapsomdannelse, samt skatteforhold knyttet til transaksjoner og salg. Alle disse områdene involverer komplekse regelverk, og vi kan hjelpe deg med å navigere dem.

Ta kontakt i dag
Lund-Regnskapskontor-regnskapstjenester-skatt-og-avgift

Bred kunnskap og erfaring innen skatt og avgift

Skatteproblematikk kan virke kompleks for mange bedrifter, men dette er et felt vi arbeider med daglig. Vi besitter betydelig kompetanse innen skattespørsmål som en autorisert regnskapsbedrift. Vi legger stor vekt på å holde oss kontinuerlig oppdatert om endringer innen dette omfattende og intrikate feltet. Skatt og skatteplanlegging spiller en avgjørende rolle for bedrifters økonomi, og Lund Regnskapskontor er klare til å veilede deg og din virksomhet når det gjelder å vurdere økonomiske fordeler og ulemper knyttet til ulike skatteposisjoner.

Vi kan også hjelpe deg med å planlegge gjennomføringen av ulike tiltak slik at skatt betales ved fullføring av prosjekter i stedet for løpende.

Videre tilbyr vi assistanse til mange enkeltpersoner med skatteanliggender, inkludert skattemelding (tidligere selvangivelse) og generelle spørsmål om skatt. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss dersom du har noen spørsmål.

Ta kontakt i dag

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Våre tjenester