Årsoppgjøret er en sammenfatning av alle skattepliktige transaksjoner som har funnet sted i løpet av et regnskapsår. Hjelp med årsoppgjøret? Vi hjelper deg!

Trenger du hjelp med årsoppgjøret eller utarbeidelsen av årsregnskapet?

Årsoppgjøret kan være en kompleks prosess som krever etterlevelse av ulike lover og frister. Hjelp med årsoppgjøret fra oss, så kan du være trygg på at årsoppgjøret blir korrekt utført. Dette sikrer at alle kvalifiserte skattefradrag blir inkludert, og at unødvendige elementer blir unngått.

Vår ekspertise som regnskapsfører gir oss inngående kunnskap om de ulike kravene som gjelder for forskjellige typer bedrifter i forbindelse med årsoppgjøret.

Vi tar ansvar for å utarbeide den nødvendige skattemeldingen og sikre at den er nøyaktig. For de selskapene som trenger det, utarbeider vi også fullstendige årsregnskap med nødvendige notater.

Vår tilnærming gjør prosessen enkel for våre kunder. Lund Regnskap forbereder og utfyller alle nødvendige dokumenter og skjemaer, og sender dem inn. Alt du som kunde trenger å gjøre er å bidra med nødvendig informasjon.

Hvem trenger årsoppgjør?

Årsoppgjør for aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap er forpliktet til å innsende årsoppgjør, inkludert skattemelding, næringsoppgave, og eventuelle ligningsdokumenter. Det er verdt å merke seg at mindre selskaper ikke er nødt til å utarbeide en årsberetning som en del av dette årsoppgjøret.

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak (ENK)

For mange enkeltpersonforetak er prosessen med årsoppgjøret relativt ukomplisert. Hvis enkeltpersonforetaket har en årlig omsetning på mindre enn 50 000 kroner, er de ikke pålagt å føre regnskap – og dermed unngår de behovet for et omfattende årsoppgjør. Når inntektene overstiger dette beløpet, er det nødvendig å levere skattemelding og næringsoppgave, men utarbeidelse av årsregnskap er ikke obligatorisk før eiendeler når en visst verdi.

Hele listen for regnskapspliktige foretak finner du på Brønnøysundregistrenes sider her.

Hva som forventes som en del av årsoppgjøret

Kravene til årsoppgjøret varierer avhengig av organisasjonens juridiske form og størrelse, samt lokale skatteregler og reguleringer. Imidlertid er det noen generelle krav som vanligvis gjelder for et årsoppgjør:

Årsregnskap

Årsoppgjøret må inkludere et årsregnskap som viser selskapets økonomiske stilling, resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen.

Skattemelding

Selskapet må levere en skattemelding som rapporterer skattepliktig inntekt og andre skatteforpliktelser i henhold til gjeldende skatteregler.

Næringsoppgave

Dette dokumentet gir en oversikt over selskapets økonomiske aktivitet og brukes for beregning av næringsinntekt og skatt.

Årsberetning

Noen organisasjoner må forberede en årsberetning som gir en beskrivelse av selskapets virksomhet, utvikling og strategi.

Revisjon (om nødvendig)

For selskaper som er underlagt revisjonsplikt, må en uavhengig revisor gjennomgå og bekrefte regnskapene.

Fristoverholdelse

Årsoppgjøret må leveres innenfor fastsatte frister, som kan variere fra land til land. Overholdelse av fristene er viktig for å unngå bøter og straffeforfølgelse.

Overholdelse av regnskapsstandarder

Årsoppgjøret må forberedes i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og prinsipper, som vanligvis følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) eller nasjonale standarder.

Inkludering av noter og tilleggsinformasjon

Årsoppgjøret kan kreve noter og tilleggsinformasjon for å gi en mer detaljert forklaring av regnskapspostene og økonomisk ytelse.

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Våre tjenester