Planlegger du etablering av ny bedrift? Vi er her for å hjelpe deg gjennom hele prosessen, både før, under og etter etableringen.

En trygg og pålitelig samarbeidspartner

Dersom du har planer om etablering av ny bedrift eller endre en eksisterende, involverer dette en omfattende prosess. Det kreves utfylling av flere dokumenter, og det er viktig å ta hensyn til ulike formelle krav samtidig som all nødvendig informasjon må leveres korrekt via Altinn. I tillegg er det fastsatte tidsfrister som må overholdes i disse prosessene.

Denne oppgaven kan virke kompleks og tidkrevende, spesielt hvis du ikke har tidligere erfaring med etablering av ny bedrift eller endringer av eksisterende selskaper. Ved å søke hjelp hos oss, kan du være trygg på at prosessene vil bli håndtert på riktig måte. Vi forenkler prosessen med å stifte og endre selskaper for deg.

Lund-Regnskapskontor-etablering-av-ny-bedrift

Etablering av et Enkeltmannsforetak

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform der en enkelt person har det fulle ansvaret for driften av virksomheten. Dette innebærer at vedkommende personlig bærer all økonomisk risiko for eventuell gjeld selskapet pådrar seg. 

Eieren har full kontroll over alle aspekter av virksomheten, men må samtidig sørge for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert regnskap, skatt, og lønnsforhold. Vi er her for å hjelpe deg med å komme i gang på en enkel måte!

For et ENK trenger vi:

 • Ditt fulle navn og adresse
 • Person nummer
 • Mob nr
 • E-post
 • En setning eller to om hva du skal drive med.
 • Vi legger så dette inn på altinn, og så får du en mail når det er klart for at du kan logge på der og signere med din bank ID. Innen 9 virkedager skal du da få et org nr.
 • E-post
 • En setning eller to om hva du skal drive med.
 • Vi legger så dette inn på altinn, og så får du en mail når det er klart for at du kan logge på der og signere med din bank ID. Innen 9 virkedager skal du da få et org nr.

Etablering av et Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) er en selskapsform der eierne ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Når du velger å starte et AS, betyr det at du ikke bærer personlig økonomisk ansvar utover den aksjekapitalen du har investert, forutsatt at du følger gjeldende lover og regler. 

Ved oppstart kreves det en minimumsinnskudd av 30 000 kroner som aksjekapital. Lund Regnskapskontor har betydelig erfaring med etablering av aksjeselskaper for våre kunder og står klar til å bistå.

For et AS trenger vi:

 • Hva skal selskapet hete.
 • En setning eller to om bransje/type virksomhet som skal bedrives.
 • Hvem skal eie aksjer i selskapet, samt person nummer til disse.
 • Eiersits; hvem skal eie hvor mange aksjer hver.
 • Hvem skal sitte i styret? Fullt navn, person nummer og e-post/mob nr til disse.
 • Hvilken bank dere tenker å bruke. Ulike banker har varierende muligheter for selvbetjening på området.
 • Vi lager til stiftelsespapirer og vedtekter. Disse må aksjonæren(e) signere på. Vi sender dem videre til banken dere skal bruke.
 • Dere får da en sperret konto oppretta i banken. Der setter den enkelte aksjonær sin andel. Når pengene er på plass, får dere en bekreftelse fra banken på at aksjekapitalen er innbetalt. Denne må sendes oss.
 • Deretter tar vi og legger diverse dokumentasjon opp i altinn og aksjonærene/styremedlemmer må gå inn på altinn og signere. Så går der 9 virkedager, og så får dere et org nr.
 • Pengene på kontoen blir da frigitt og kan da brukes til selskapets formål.

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Våre tjenester