Ved å ha en solid budsjettering på plass, utrustes bedriften med et effektivt verktøy som muliggjør bedre styring av virksomheten mot ønskede mål. 

Fordelene ved budsjettering – hvorfor det er viktig?

Et velformulert budsjett gir bedriften et verktøy for styring gjennom en bestemt periode, for eksempel et år eller et halvt år. Det er grunnleggende at bedrifter har et budsjett på plass.

Budsjettet muliggjør fremtidsrettet planlegging og gir bedriften en klar oversikt over hvordan pengene skal brukes. Dette bidrar til å unngå impulsdrevne investeringsbeslutninger som kan ha betydelige konsekvenser for virksomheten.

For eksempel, når man forbereder seg på å ansette nytt personell og er klar over de ekstra kostnadene det vil medføre, står man bedre rustet.

Videre gir sammenligningen av budsjettet med faktiske regnskapstall muligheten til å identifisere avvik mellom ønsket og faktisk resultat. Dette sikrer at bedriften holder kontrollen og beveger seg i ønsket retning når det gjelder driftsutvikling.

Lund-Regnskapskontor-budsjettering

Hvordan lager man et budsjett?

Det anbefales å basere seg på fjorårets tall og fakta, det vil si historisk informasjon, før man begynner å analysere hvordan det aktuelle året (eller den aktuelle tidsperioden) kan utvikle seg. Dette innebærer å vurdere potensielle endringer i inntekter, utgifter, antall ansatte, lokaler, produksjonskostnader og andre relevante faktorer, samt å inkludere prognoser for markedet innenfor din bransje. Alle disse elementene må tas med i budsjetteringsprosessen.

Når du setter opp et budsjett, er det fornuftig å identifisere kostnadsdrivere i selskapets virksomhet. Dette kan inkludere å budsjettere basert på aktivitetsnivå, for eksempel å evaluere hvor mange salgsmøter som kan gjennomføres og hva det gjennomsnittlige kostnaden per møte er.

På denne måten kan du oppnå bedre styring og strategisk planlegging for din bedrift.

Budsjettering – en oppgave for senere?

Mange kan føle seg fristet til å tro at de kan håndtere dette på egen hånd. Likevel, de fleste bedriftsledere er godt kjent med den hektiske hverdagen som allerede preger deres arbeidsdag. Med ansvar for markedsanalyser, håndtering av leverandører, rekruttering av vikarer, kundeservice og en lang rekke andre oppgaver, er det knapt nok tid til å puste.

Det er derfor vanlig å utsette budsjettering oppgaven til «når tid tillater det».

Å ansette en profesjonell regnskapsfører for å utarbeide et budsjett kan virke som en investering, men det kan vise seg å være verdt det. Ikke bare frigjør det deg fra byrden av å gjøre jobben selv, men du får også tilgang til en erfaren rådgiver som kan stille de riktige spørsmålene for å sikre et nøyaktig og effektivt budsjett.

Lund-Regnskapskontor-budsjettering-1

Utarbeidelse og oppfølging av et budsjett gjennom året krever både tid og kompetanse. En dyktig regnskapsfører vil regelmessig kontakte deg og avtale møter for å følge opp bedriftens utvikling.

Ta kontakt i dag

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Våre tjenester