Korn, potet, mjølk, oksar, ammekyr,
sau, gris, egg, slaktekylling.

2020 blei på mange måtar eit år med kontrastar.

Året starta med redusert forholdstal på mjølk på 0,96 og 30 øre i omsetningsavgift på mjølka. Stemninga i næringa var litt tung.

Så kom korona, renta blei redusert, grensene stengde, og sal av norsk kjøt auka. På sommaren var reguleringslagar vekk, prisen på gris auka, forholdstalet auka til 1.05 og sommaren gav gode avlingar.

Det blei dermed ein brei auke i alle produksjonar. Einaste utfordringa var kostnadsauke på kraftfôr spesielt og noko høg valuta. Korn klarte seg godt og gav ein fin auke på 249 kr/daa til 1406. Lagar av grovfôr auka.[]

Last ned brosjyren her

Ta kontakt med Lund Regnskapskontor AS for en uforpliktende samtale om regnskap og regnskapstjenester for bedrifter i Rogaland.

  • Regnskapsføring
  • Lønn, lønnsoppgjør, lønnskjøring og lønnsutbetaling
  • Fakturering og fakturabehandling
  • Årsoppgjør og årsregnskap
  • Selvangivelse
  • Etablering av bedrift (firmastiftelse) og firmaendring
  • Økonomisk rådgivning og økonomisk analyse
  • Remittering
  • Skatteavregning og skatteplanlegging

Lund Regnskapskontor AS ledes av Arild Løvås og er et godkjent regnskapsførerselskap

Ta kontatk i dag

Lund Regnskapskontor

Vi har kunder fra en rekke ulike bransjer og kommuner. Fra vårt kontor i Helleland kan vi assistere deg med alle dine regnskapsbehov.

Våre 9 ansatte har blant annet erfaring og ekspertise innen landbruksregnskap, økonomisk rådgivning, analyse, firmaetablering, regnskap og skatt.