Pensjon er pengene du planlegger å benytte som inntekt når du går av med pensjon. 

Hva er pensjon?

Pensjon er en fastsatt økonomisk støtte som en person mottar etter å ha trukket seg tilbake fra arbeidslivet. Dette beløpet utbetales vanligvis på månedlig basis og er ment å erstatte en del av inntekten en person tjente mens de var i arbeid. Pensjon består hovedsaklig av tre deler; alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere og privat pensjonsparing. Målet med pensjon er å gi økonomisk trygghet for en person i deres eldre år, når de ikke lenger er i stand til å arbeide på full tid.

Lund-Regnskapskontor-lonn-og-personal-pensjon-1

Pensjon består av 3 deler:

Folketrygden

Pensjonsopptjening skjer når du er i arbeid eller har andre typer inntekt som gir rett til pensjon, for eksempel perioder med fødselspermisjon. Denne opptjeningen begynner når du er 13 år og fortsetter til du når 75 år. Når du fyller 62 år, har du muligheten til å begynne å motta alderspensjon. Hvis du arbeider i privat sektor, har du også muligheten til å kombinere alderspensjon med lønnet arbeid uten at det medfører reduksjon i pensjonsytelsene dine.

Tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon fungerer som en spareordning, men den opererer på en annen måte. Den er spesielt tilpasset ansatte i vanlige yrker innenfor offentlig sektor og legger stor vekt på å tilby økonomisk trygghet og forutsigbarhet, uavhengig av økonomiske opp- eller nedturer. 

Dette oppnås ved at du bidrar med 2 prosent av din lønn, mens arbeidsgiver i gjennomsnitt betaler mellom 15-20 prosent. Dette betyr at du unngår å bære risikoen for at dine midler reduseres når aksjemarkedet opplever tilbakeslag, men samtidig kan du heller ikke forvente de aller største økonomiske gevinstene.

Privat pensjonsparing

Foruten de midlene du mottar fra folketrygden samt tidligere og nåværende arbeidsgivere, kan du også ha spart opp egne midler. Hvor mye du bør sette til side og den mest hensiktsmessige måten å spare på, avhenger blant annet av din alder, økonomiske situasjon, livssituasjon og det nødvendige beløpet for å kunne opprettholde den ønskede levestandarden når du pensjonerer deg.

Få kontroll over din pensjon

For å finne ut hva din pensjon vil bli, anbefaler vi deg å besøke nettstedene minpensjon.no eller nav.no. Disse nettsidene tilbyr nyttige verktøy og kalkulatorer som kan hjelpe deg med å planlegge din pensjon. Ved å gi fullmakt kan du samle all nødvendig informasjon om dine pensjonsordninger, inkludert data fra Folketrygden, AFP, private pensjonsordninger og individuell pensjonssparing.

Videre kan du enkelt legge inn relevante opplysninger, som for eksempel din forventede pensjonsalder og ønsket pensjonsnivå. 

Dette vil gi deg en klar indikasjon på hva du kan forvente deg i pensjon.

Hvis du trenger hjelp under prosessen, tilbyr Lund Regnskapskontor en gratis konsultasjonstime til alle eksisterende kunder for å hjelpe deg med å forstå din pensjonsprognose bedre. Husk, ta med din bank ID. Og gi lyd i forveien om at du kommer, så skal vi være klare!

Vi ser frem til å hjelpe deg med å få kontroll over din pensjonssituasjon!

Ta kontakt i dag

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Våre tjenester