Vi har igjen (endelig!) den store gleden
av å invitere til Kundemøter

Vi har igjen (endelig!)
den store gleden av
å invitere til
Kundemøter

Helge Vatland fra Ryger Advokatfirma AS (tidl. Pind) er med og belyser temaene «Gjerdeplikt» og en del sentrale ting rundt temaet «Ekspropriasjon«. I tillegg så vil også regnskapskontoret vise litt hvordan en forenkla hverdag kan se ut for deg som kunde. Enkel bevertning.

Har du et praktisk eksempel på en uklarhet som går på f.eks. dette med Gjerdeplikt, ta kontakt med

Arild Løvås
arild@lundregnskap.no
486 08 327

så kan det være at ditt (anonymisert om ønskelig) eksempel vil bli belyst i plenum.

Vi ønsker svært gjerne å få dette temaet belyst med relevant og gjenkjennelige eksempler.

En trygg samarbeidspartner innen regnskap og regnskapstjenester

Vi ønsker å være deres samarbeidspartner innen regnskap, og en støtte når det gjelder økonomisk rådgivning og analyse. Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere oppleve økt kvalitet i forhold til effektivitet og en trygghet når det gjelder offentlig rapportering.

Send forespørsel

Lund Regnskapskontor

Vi har kunder fra en rekke ulike bransjer og kommuner. Fra vårt kontor i Helleland kan vi assistere deg med alle dine regnskapsbehov.

Våre 9 ansatte har blant annet erfaring og ekspertise innen landbruksregnskap, økonomisk rådgivning, analyse, firmaetablering, regnskap og skatt.